ناشر: جهاد دانشگاهی

۹ نتیجه

عنوانجایگاه آیات و احادیث در اندرزنامه‌های سیاسی تاریخ میانه ایران

نویسندهضحی دلداده

ناشرجهاد دانشگاهی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ895ـ102ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانشهر خوانسار در عصر قاجار؛ طبقات اجتماعی، ساختار فضایی و آثار معماری

نویسندهحسن کریمیان، حسین صدیقیان

ناشرسازمان جهاد دانشگاهی تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ369ـ133ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانسایه‌نویسی و اخلاق اصالت

نویسندهجان سی.نپ، آزالیا ام. هولبرت

ناشرجهاد دانشگاهی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ165ـ460ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنواننام خلیج فارس در منابع و متون دوره اسلامی (تفاسیر، معاجم، متون ادبی، تاریخی و جغرافیای تاریخی)

نویسندهبهرام امانی چاکلی، سیده لیلا تقوی سنگدهی

ناشرجهاد دانشگاهی واحد زنجان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ911ـ102ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۲

عنوانپژوهشی ادبی ـ تاریخی در نامیابی (کهندژ گوراب و دشت ملایر در داستان ویس و رامین)

نویسندهحسن‌رضا رفیعی

ناشرسازمان جهاد دانشگاهی تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ304ـ133ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۹

عنواننور سیاه؛ واکاوی نظریات عین‌القضات همدانی دربارۀ ابلیس

نویسندهسیده ماندانا هاشمی اصفهان

ناشرجهاد دانشگاهی واحد مازندران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپساری

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ03ـ8921ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۶

عنوانجستارهایی در ترجمۀ داستان

نویسندهجواد اصغری، مریم علی‌یاری

ناشرجهاد دانشگاهی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ153ـ133ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۹

عنواننظام جمله در زبان عربی

نویسندهمصطفی حمیده

ناشرسازمان جهاد دانشگاهی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ186ـ133ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۰

عنوانقم در منابع و مراجع فارسی: از قرن چهارم تا چهاردهم هجری

نویسندهمحمدرضا انصاری قمی

ناشرسازمان انتشارات جهاد دانشگاهی قم

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک2_438_102_600_978