ناشر: تیسا ساغر مهر

۱ نتیجه

عنوانمیشل فوکو: زهد زیبایی‌شناسانه به‌مثابه گفتمان ضد دیداری

نویسندهعارف دانیالی با مقدمه‌ای از محمدرضا تاجیک

ناشرتیسا ساغر مهر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ70ـ7212ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲۰