ناشر: تیسا

۷ نتیجه

عنوانزنان زرخرید؛ بررسی وضعیت کنیزان در ایران از طاهریان تا مغول

نویسندهفریبا کاظم‌نیا

ناشرتیسا

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ233ـ223ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۳

عنوانفقیه سرگردان؛ تأملاتی بر احوال و اندیشه‌های فضل‌الله روزبهان خنجی

نویسندهعارف دانیالی

ناشرتیسا

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ83ـ8942ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۵

عنوانفارسی عمومی؛ دریچه‌ای بر شاهکارهای ادبیات فارسی

نویسندهسیما رحمانی‌فر

ناشرتیسا

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ55ـ8942ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۱

عنوانرویکردهای سیاسی در نقد ادبی

نویسندهناصر مطلب‌زاده

ناشرتیسا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ58ـ7683ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۸

عنوانبازخوانی خشونت‌پذیری زنان ایرانی؛ با تحلیل انسان‌شناختی رمان کلیدر

نویسندهحسن فرهنگی

ناشرتیسا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک5ـ54ـ7683ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۵