ناشر: تیسا

۵ نتیجه

عنوانفارسی عمومی؛ دریچه‌ای بر شاهکارهای ادبیات فارسی

نویسندهسیما رحمانی‌فر

ناشرتیسا

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ55ـ8942ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۱

عنوانرویکردهای سیاسی در نقد ادبی

نویسندهناصر مطلب‌زاده

ناشرتیسا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ58ـ7683ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۸

عنوانبازخوانی خشونت‌پذیری زنان ایرانی؛ با تحلیل انسان‌شناختی رمان کلیدر

نویسندهحسن فرهنگی

ناشرتیسا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک5ـ54ـ7683ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۵