ناشر: به نگار

۵ نتیجه

عنواندو خاطره: سفرنامۀ پاریس، عوج کلاب

نویسندهداریوش مهرجویی

ناشربه نگار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ86ـ6835ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۸

عنوانبزرگ علوی نویسندۀ «سانتی‌مانتال» یا روشن‌اندیش

نویسنده محمد بهارلو

ناشربه نگار

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0_72_6332_964_978

تعداد صفحات۹۲

عنوانطومار نقالی شاهنامه

نویسندهسجاد آیدانلو

ناشربه نگار

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_98_6332_964_978

تعداد صفحات۱۰۸۰

عنوانبرگ کاهی در تندباد/ گفتگوی رضا قنبری با کاظم سادات اشکوری

نویسندهرضا قنبری

ناشربه نگار

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک978-964-6332-77-5

عنوانقصۀ نوش‌آفرین گوهرتاج

نویسندهاولریش مارزلف

ناشربه نگار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_87_6332_964_978