ناشر: بهمن برنا

۴ نتیجه

عنوانحافظ پادشاه عریان شعر

نویسندهابوالفضل رجبی

ناشربهمن برنا

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ1ـ95039ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانجامعه‌شناسی سینمایی؛ زندگی اجتماعی در گذار فیلم

نویسندهجین ان ساترلند، کاترین فلتی

ناشردریای تنهایی و بهمن برنا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران و کرج

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ2ـ96837ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانفرهنگ عامه مرزن‌آباد

نویسندهمحمدهادی منصوری، یعقوب شربتیان

ناشرشرکت بهمن برنا

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ81ـ8023ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۴

عنوانجامعه‌شناسی رمان: پژوهشی در «جای خالی سلوچ» اثر محمود دولت‌آبادی

نویسندهایرج ساعی ارسی و پرویز صالحی

ناشربهمن برنا

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_54_8023_964_978

تعداد صفحات۲۹۲