ناشر: بنیاد پژوهش های اسلامی

۳ نتیجه

عنوانشرق‌شناسان (دو جلد)

نویسندهنجیب العقیقی

ناشربنیاد پژوهش های اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپمشهد

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ0154ـ06ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۲۸

عنوانحماسۀ غدیر در شعر پولس سلامه (شاعر مسیحی)

نویسندهعلی منتظمی و علی زرقانی

ناشربنیاد پژوهش های اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپمشهد

تیراژ۲۰۰۰

شابک3_621_971_964_978

تعداد صفحات۲۱۶