ناشر: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

۱ نتیجه

عنوانآشنایی با ادبیات مقاومت جهان

نویسندهضیاءالدین ترابی

ناشربنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک5_48_5156_600_978

تعداد صفحات۲۰۳