ناشر: بلور

۴ نتیجه

عنوانفرهنگ و گویش گیلکی شرق گیلان (شهرستان املش)

نویسندهمحمد حسین‌نیا کجیدی

ناشربلور

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ400ـ306ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانگیلانیان در دیار هند

نویسندهسیدعباس آزموده

ناشربلور

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ332ـ306ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانسرو کهنسال (شرح یکصد سال تلاش دکتر منوچهر ستوده)

نویسندهبه اهتمام محمدرضا توسلی

ناشربلور

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_096_306_600_978

تعداد صفحات۳۶۰