ناشر: بصیرت

۷ نتیجه

عنوانشهر خوشی: نگاهی به زندگی و عرفان بهاءولد

نویسندهمحمودرضا اسفندیار

ناشربصیرت

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ91ـ5492ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۳

عنوانجستارهایی در تاریخ اسلام و ایران

نویسندهمحمدکاظم رحمتی

ناشربصیرت

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک 7ـ05ـ5492ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۳

عنوانادبیات در جهان اسلام

نویسندهشارل پلا

ناشربصیرت

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک8_66_5492_600_978

تعداد صفحات۶۵

عنوانآیت الحق: شرح احوال سیدالعلماء حضرت سیدعلی آقا قاضی (قدس سره) (دو جلد)

نویسنده سیدمحمدحسن قاضی با مقدمۀ حسین غفاری

ناشرجلد اول: حکمت، جلد دوم: بصیرت

تاریخ چاپجلد اول: ۱۳۹۲ (چ چهارم) جلد دوم: ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_4_81412_964

تعداد صفحات۴۵۸+۲۲۵

عنوانپژوهش‌هایی دربارۀ تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران

نویسندهبه کوشش شهرام زارع

ناشربصیرت

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_59_5492_600_978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانمولانا؛ دیروز، امروز، فردا

نویسندهآنه‌ماری شیمل

ناشربصیرت

تاریخ چاپ۱۳۸۹ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_6_91412_964_978

تعداد صفحات۲۴۶

عنواناسطوره

نویسندهرابرت آلن سگال

ناشربصیرت

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_08_5492_600_978