ناشر: انتشارات دکتر محمود افشار یزدی

۳ نتیجه

عنوانهفتاد گفتار از ایرج افشار

نویسندهبه اهتمام میلاد عظیمی

ناشرانتشارات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک4ـ19ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۹۰+۱۸

عنوانسفرنامه و تاریخ اصفهان

نویسندهعبدالحسین خان ملک‌المورخین (لسان السلطنۀ سپهر)

ناشرانتشارات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3_29_5942_600_978

تعداد صفحات۲۶۷+۴۱

عنواننقد و بررسی کتاب‌های تاریخ ادبیات فارسی در شبه قاره

نویسندهمحمد شریف

ناشرانتشارات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0_17_5942_600_978