ناشر: امید فردا

۴ نتیجه

عنواناز شما چه پنهان (ناگفته‌های سیاست و مذهب): گزیدۀ خاطرات مهندس هاشم صباغیان

نویسندهبه اهتمام وحید صباغیان

ناشرامید فردا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ67ـ7398ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۰۹

عنوانمادر عزیزم، دوست من: شامل 34 نامه از نیما یوشیج به دوستان و خانواده‌اش

نویسندهعلی اسفندیاری (نیما یوشیج)

ناشرامید فردا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ29ـ7398ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنواندفتر تنظیمات (کتابچۀ غیبی) و چند رسالۀ دیگر

نویسندهمیرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله

ناشرامید فردا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ31ـ7398ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۵

عنوانمسالک المحسنین

نویسندهعبدالرحیم طالبوف تبریزی

ناشرامید فردا

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ90ـ5731ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۹