ناشر: امید صبا

۴ نتیجه

عنوانجغرافیای سیاسی و فرهنگی آل فریغون

نویسندهلیلا شاه حسینی

ناشرامید صبا

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک6ـ72ـ6269ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنواناستدلال زبان خصوصی: ویتگنشتاین و مفسرانش

نویسندهغلامرضا حسین‌پور

ناشرامید صبا

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک5ـ66ـ6269ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانفلاسفه ناکام در عشق

نویسندهاندرو شافر

ناشرامید صبا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

شابک1ـ48ـ6269ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۹