ناشر: افق

۸ نتیجه

عنوانمونیخ به افق تهران؛ سفرنامۀ آلمان

نویسندهمهدی حجوانی

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ457ـ353ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنواندوازده به علاوۀ یک: گفتگو با ماریو بارگاس یوسا و دیگران

نویسندهسعید کمالی دهقان

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ242ـ353ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانهاروارد مک‌دونالد: 43 نمای نزدیک از سفر به آمریکا

نویسندهسیدمجید حسینی

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک7_831_369_964_978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانبه انتخاب مترجم: داستان‌های گزیده

نویسندهگروه نویسندگان

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1_974_369_964_978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانکتاب فرشتگان/خورخه لوئیس بورخس

نویسنده احمد اخوت

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_740_369_964_978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانچه کردند ناموران

نویسنده کاوه میرعباسی

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک8_483_369_964_978

عنواندر جست‌وجوی واقعیت

نویسندهمحمدعلی سپانلو (انتخاب و حاشیه‌نویسی)

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_738_369_964_978

عنوان آوازهای کوچکی برای ماه (نامه‌نگاری‌های گوستاو فلوبر و ژرژ ساند)

نویسندهگوستاو فلوبر و ژرژ ساند

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_824_369_964_978