ناشر: ارس

۲۱۳ نتیجه

عنوانشبهای روشن (با یک تفسیر بلند)

نویسندهفیودار داستایفسکی

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ915ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانسیاست و تجارت در فارس: از برافتادن صفویان تا برآمدن زندیان

نویسندهاحمد بازماندگان خمیری

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک4ـ47ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانایزدیان: تاریخ، جامعه، فرهنگ و دین

نویسندهبیرگول آچیکیلدیز

ناشرمؤسسه آبی پارسی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ56ـ9528ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۹

عنوانتغییرات اقلیمی و رویدادهای آب‌وهوایی حدی ایران در دوران اسلامی

نویسندهبابک شیخ‌بیکلواسلام

ناشرکیمیاخرد پارس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ7ـ97945ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۹

عنوانبرآمدن قاجار: تاریخ ایران از پایان عصر صفوی تا قتل آقامحمدخان قاجار

نویسندهغلامحسین زرگری‌نژاد

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ04ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۱

عنوانشرح شطرنجیۀ علاءالدولۀ سمنانی

نویسندهعلی مؤمنیان

ناشرپارس کتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک1ـ07ـ8031ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانتاریخ بخارا: تاریخ خانات آسیای مرکزی در قرن نوزدهم (مشتمل بر سه کتاب: رساله یا مختصری از تاریخ سلطنت خاندان منغیتیه، تاریخ سلاطین منغیتیۀ بخارا، تاریخ امیران منغیتیۀ بخارا)

نویسندهاحمد مخدوم دانش، عبدالعظیم سامی، صدرالدین عینی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک8ـ36ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۱۵

عنواننخل در فرهنگ ایرانی

نویسندهمینو کریم‌نیا

ناشرارس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰

شابک2ـ04ـ5489ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۲

عنوانروش‌شناسی تفسیر طبری

نویسندهفتحی الدرینی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ66ـ7754ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانفقیه و سلطان: دیالکتیک دین و سیاست در تجربۀ تاریخی عثمانی و صفویه ـ قاجاریه

نویسندهوجیه کوثرانی

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ899ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۴

عنواننوای تاریخ: یادداشت‌ها و مقدمه‌های دکتر عبدالحسین نوایی

نویسندهعبدالحسین نوایی به اهتمام الهام ملک‌زاده

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ26ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۸

عنوانکفش سرخ خلیفه: فن بیان و مسئلۀ منابع در تاریخ اجتماعی

نویسندهابراهیم موسی‌پور شبلی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ45ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۷۳

عنوانایران شناسی ایرانی: هفت گفتار در باب ایران‌شناسی به‌مثابۀ دانش و رشتۀ دانشگاهی در ایران

نویسندهگروهی از نویسندگان به کوشش بهزاد کریمی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ68ـ7754ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانسیری اجمالی در تاریخ طبری

نویسندهبه کوشش سعید قانعی

ناشرپارس اندیش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ96ـ5856ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۰۴

عنوانافسانه‌های درۀ سند

نویسندهآنه ماری شیمل

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک2ـ38ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۴

عنوانقدرت، سیاست و سنت در امپراتوری مغول و ایلخانان

نویسندهمایکل هوپ

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ09ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۷۴

عنواننقاشی قهوه‌خانه‌ای به روایت منصور عباسی

نویسندهگفتگو و تدوین: نرگس عشقی، سمیه حمیدی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک0ـ03ـ8273ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۵

عنوانزرافشان شعر: مفهوم‌شناسی وطن در دیوان گل‌رخسار صفی‌آوا

نویسندهابراهیم خدایار

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ29ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۸