ناشر: اراده

۱ نتیجه

عنواننقد و بررسی سبک شعری، آثار و اندیشه‌های ناصرخسرو قبادیانی

نویسندهعظیم اکبرنژاد

ناشراراده

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ20ـ7963ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۳