ناشر: ادیان

۱۹ نتیجه

عنوانکیش مانوی

نویسندهمیشل تاردیو

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ03ـ7967ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۴

عنوانمعتزله: تاریخ و عقاید

نویسندهعلی آقانوری

ناشرادیان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ02ـ7969ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانشاذلیه: تاریخ و عقاید

نویسندهمرتضی خسروشاهی

ناشرادیان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ01ـ7969ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۰

عنوانرمز و راز کتاب مقدس در نظریۀ تأویلی اریگن

نویسندهالیزابت اَن دایولی لورو

ناشرادیان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ77ـ7598ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنواننامه مینوی و پیکرۀ ایزدی: جایگاه متن و شخص مقدس در اسلام و مسیحیت

نویسندهمحمدحسین زارعی محمودآبادی

ناشرادیان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ04ـ7969ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۴

عنوانمذاهب در ایران

نویسندهمهدی فرمانیان، محمدحسن بهشتی

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ33ـ9852ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۱

عنوانفلاح فلسفه؛ روایتی نو از فلسفۀ اسلامی

نویسندهیاسر حسین‌پور

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ66ـ7598ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۱

عنوانشناخت‌نامه اسطوره‌های هندی

نویسندهپل ماسون اورسل، لوئیس مورل

ناشردانشاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ68ـ6730ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانعقلانیت در روایتی زنانه (گفتمان غربی)

نویسندهمریم صانع پور

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ81ـ6730ـ300ـ978

تعداد صفحات۳۰۲

عنوانکیش گنوسی؛ پیام خدای ناشناخته و صدر مسیحیت

نویسندههانس یوناس

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپقم

تیراژ۷۰۰

شابک1ـ56ـ6730ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۸۴

عنوانآشنایی با کتاب الیاقوت اثر ابراهیم بن نوبخت؛ تعیین نویسنده و زمان حیات وی به همراه گزارش تفصیلی از محتوای کتاب به همراه متن عربی کتاب

نویسندهمرتضی کریمی، حیدر بیاتی

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ78ـ6730ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۰

عنوانمصباح الارواح (به انضمام یک رساله عرفانی دیگر)

نویسندهعامی شروی

ناشرادیان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ88ـ2908ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۰۳

عنوانچرخ و نیلوفر: گزیده متن‌های بودایی در طی قرن‌ها

نویسندهع. پاشایی

ناشرنشر ادیان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ70ـ2908ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۲۴

عنوانادیان زندۀ شرق

نویسندهجمعی از نویسندگان به سرویراستاری جان آر.هینلز

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_77_8090_964_978

تعداد صفحات۴۶۰

عنوانآیندۀ ادیان

نویسندهپل تیلیخ به کوشش جرالدسی براؤئر

ناشرمرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۳۸۴ (چاپ دوم)

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰۰

شابک 4_11_8090_964

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانتنزیه و تشبیه در مکتب ودانته و مکتب ابن عربی (به همراه بررسی پیشینۀ بحث در اسلام و دین ودایی)

نویسندهمحمدجواد شمس

ناشرادیان

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰۰

شابک0_24_2908_964_978

تعداد صفحات۵۴۵

عنوانبررسی آرا و اندیشه‌های شیخ علاءالدوله سمنانی

نویسندهمیثم نصراللهی

ناشرادیان

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_64_2908_964_978

تعداد صفحات۳۶۵

عنواندرآمدی به تصوف

نویسندهویلیام چیتیک

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۳۸۸ (چاپ دوم)

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰۰

شابک 3_41_8090_964_978

تعداد صفحات۲۵۶