ناشر: آموت

۳ نتیجه

عنواننوزده: نقد و گفتگو درباره نوزده رمان خارجی

نویسندهالهامه کاغذچی

ناشرآموت

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ99ـ6605ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنواناندوه بلژیک

نویسندههوگو کلاوس

ناشرآموت

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ75ـ5491ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۴۴

عنوانگیلیاد

نویسندهمریلین رابینسون

ناشرآموت

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_58_5941_600_978

تعداد صفحات۳۱۲