ناشر: آشیان

۴ نتیجه

عنوانسفرنامۀ کلات: فصلی از انقلاب مشروطیت ایران (دو جلد در یک مجلد)

نویسندهاحمد مجدالاسلام کرمانی

ناشرآشیان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک5ـ64ـ7293ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲۸

عنواننظریۀ رمان (ویراست دوم)

نویسندهجورج لوکاچ

ناشرآشیان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ95ـ7518ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانبررسی سیر تحول حالت‌های نیایش در ایران باستان

نویسندهمیلاد محسن زاده

ناشرآشیان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ12ـ7293ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۸

عنواننقد ساختار اندیشه

نویسنده علیرضا جاوید، محمد نجاری

ناشرآشیان

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8_46_7518_964_978

تعداد صفحات۳۳۶