ناشر: آرتامیس

۲ نتیجه

عنوانوندیداد؛ کهن‌ترین کتاب قانون ایرانیان

نویسندهاحمد نوری (آریاچهر)

ناشرآرتامیس

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ3ـ95084ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنواندوران بی‌خبری؛ نخستین گزارش، گنج زیویه و دردنامۀ روستاییان زیویه

نویسندهرشید کیخسروی

ناشرآرتامیس

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ0ـ91854ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۲