پربازدید ها

۳۷۷۲ نتیجه

عنوانفرهنگ اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های جانوری در زبان فارسی

نویسندهکامیاب خلیلی

ناشرقصیده سرا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ56ـ8618ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنواندیوان علامه حاج ملا اسمعیل فدائی کزازی

نویسندهاسمعیل فدائی کزازی

ناشرپیام سحر با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری حاج ملا اسماعیل فدائی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک9ـ1ـ94001ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۳۶

عنوانسفینه مراثی‌ها و نوحه‌ها

نویسندهابوالحسن یغمای جندقی و شاعرانی از خاندان او

ناشرپژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_476_426_964_978

تعداد صفحات۶۰۴

عنوانادبیات و روانپزشکی (ذهن‌خوانی‌ها)

نویسندهفِمی اُیبُد

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۸۸۰

شابک5ـ754ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانذهن ذن، ذهن آغازگر

نویسندهشونریو سوزوکی

ناشربیدگل

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ94ـ6401ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۹

عنوانگزارش دیگری؛ جستارهایی برای درک شعر معاصر

نویسندهعلیرضا بهنام

ناشرسیب سرخ

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ67ـ6442ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰۵

عنوانمجموعه آثار حلاج

نویسندهحسین بن منصور حلاج

ناشرفهرست

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ13ـ6351ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۲۸

عنوانفرهنگ عامه بختیاری؛ پژوهش‌های فولکوریک منوچهر شفیانی و بهرام داوری (مجموعه آثار منوچهر شفیانی ـ دفتر اول)

نویسندهمنوچهر شفیانی و بهرام داوری

ناشرتمتی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ9ـ96204ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنواناندر باب ایران‌نشناسی

نویسندههاشم بناءپور

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ55ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۶

عنوانتأملاتی در منطق ابن سینا و سهروردی

نویسندهضیاء موحد

ناشرهرمس با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1ـ963ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۶+۲۴۸

عنوانزبان گیلکی؛ (گویش لاهیجان)؛ واژه‌نامه و پاره‌ای ویژگی‌های آوایی و ساخت‌واژه‌ای

نویسندهنادر جهانگیری

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ300ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۰

عنوانپیمانه‌های بی‌پایان: قصه‌های کوتاه ادبیات عرفانی، دو جلد

نویسندهمهدی محبتی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک2_643_363_964_978

عنوانمُجلی مرآة المُنجی فی الکلام و الحکمتین و التصوف

نویسندهمحمد ابن علی ابن جمهور الأحسائی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4_53_8036_964_978

عنوانمجموعۀ اشعار گل‌رخسار

نویسندهگل‌رخسار صفی‌آوا با مقدمۀ سیمین بهبهانی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ672ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۵۲

عنوانافسانه شیراز همراه با 900 سال حکایت باغ ارم؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها

نویسندهرحمت‌الله فردسرهنگی

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ461ـ192ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانفرهنگ توصیفی زبان‌شناسی

نویسندهعبدالرضا قیومی

ناشرشاپورخواست

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپخرم آباد

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_79_5673_600_978

تعداد صفحات۱۴۳

عنوانرساله در بیان معرفت به نورانیت امیرالمؤمنین (ع)

نویسندهمیرزا فتحعلی بن میرزا بابای ذهبی شیرازی

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ08ـ8079ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانخوانشی نقادانه از آثار رضا امیرخانی

نویسندهمحمدحسن شاهنگی

ناشرکانون اندیشه جوان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ226ـ159ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۱