پربازدید ها

۳۱۰۸ نتیجه

عنوان آوازهای کوچکی برای ماه (نامه‌نگاری‌های گوستاو فلوبر و ژرژ ساند)

نویسندهگوستاو فلوبر و ژرژ ساند

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_824_369_964_978

عنوانچرا می‌نویسم؟

نویسندهجورج اورول

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ19ـ5871ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۴

عنوانتنزیه و تشبیه در مکتب ودانته و مکتب ابن عربی (به همراه بررسی پیشینۀ بحث در اسلام و دین ودایی)

نویسندهمحمدجواد شمس

ناشرادیان

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰۰

شابک0_24_2908_964_978

تعداد صفحات۵۴۵

عنوانزندان‌نامه‌های فارسی از قرن پنجم تا پانزدهم

نویسندهمحمدرضا یوسفی و طاهره سیدرضایی

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_68_8261_964_978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانایران، اسلام، تجدد: مقالاتی در باب فکر و فرهنگ اسلامی در جهان جدید

نویسندهمرتضی اسعدی

ناشرطرح نقد

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ28ـ8582ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۳

عنوانسفرنامه تبریز

نویسندهمیرزا سلیمان خان مهندس

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ072ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۱

عنوانسعدی (شاعر زندگی، عشق و شفقت)

نویسندهمحمدعلی همایون کاتوزیان

ناشرنامک

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ38ـ6721ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۱

عنوانشعلۀ آه: قصۀ عاشقانه ملک‌محمد و شمس‌بانو

نویسندهمنشی غیوری دهلوی (لچهمن سنگه)

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 8ـ775ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانسیری در قصیدۀ صحراویۀ

نویسندهعلامه حسن زاده آملی

ناشرآشنایی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ34ـ696ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانپیدایش مخاطب تازه و سبک نو در ادبیات داستانی ایران و مخاطرات آن: بررسی جامعه‌شناختی خوانش دا

نویسندهمحمدرضا جوادی یگانه، سیدمحمدعلی صحفی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک7ـ725ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۴

عنوانمیزان الاوزان

نویسندهامیرعلیشیر نوایی

ناشرتکدرخت

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0ـ48ـ6646ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانعربی معاصر به انضمام لهجه‌های اصلی عربی

نویسندهاکهرد شولتز، سباستین مایزل

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7_473_224_964_978

تعداد صفحات۷۳۰

عنوانفرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز همراه با نمونه‌های متعدد برای مدخل‌ها

نویسندهمحمدرضا اصلانی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ386ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۵

عنوانآداب پاروزنان

نویسنده هرمز ریاحی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_341_185_964_978

تعداد صفحات۱۴۸

عنوانفرهنگ عروسی در جهان ایرانی (جلد اول)

نویسندهکیوان پهلوان

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک1ـ730ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۰۸

عنواناحیاگر میراث: یادنامه استاد عبدالله نورانی

نویسندهگروه نویسندگان به اهتمام احد فرامرز قراملکی و همکاری مستانه کاکایی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک 3_093_222_600_978

تعداد صفحات۶۴۰

عنوانأسئلة نجم الدین الکاتبی عن کتاب المعالم لفخرالدین الرازی

نویسندهابن کمونة

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2_44_836_964_978

عنوانسی فتوت‌نامۀ دیگر: سی رسالۀ ناشناخته در فتوت و پیشه‌وری و قلندری

نویسندهناشناس

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک9_051_229_600_978

تعداد صفحات۳۴۶