پربازدید ها

۳۴۶۲ نتیجه

عنوانسال‌های نفرین‌شده: یادداشت‌های تبعید به دِیرزور (1914 تا 1919 م)

نویسندهیرواند اُتیان

ناشرکتاب سیامک

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1ـ71ـ6141ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۶۸

عنواندهلیزهای رستگاری: مقالات معرفت‌شناختی

نویسندهوالتر بنیامین

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ454ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانآموزش زبان یونانی باستان

نویسندهژانت الیزابت بلیک، ایمان شفیع‌بیک

ناشرحکمت سینا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ98ـ5492ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانرازهای زنان سرزمینم؛ نقد تطبیقی دو رمان شهرنوش پارسی‌پور و رضا براهنی

نویسندهزینت ناطق‌پور با مقدمه عبدالحسین فرزاد

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ146ـ324ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۶

عنواناسناد همدان و ولایات ثلاث در دورۀ مشروطیت (ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)

نویسندهبه کوشش جمشید مظفری

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک8ـ176ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۳۶

عنوانفرهنگ زبان‌شناسی کاربردی

نویسندهکامبیز محمودزاده

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ301ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۰

عنوانامید آفتابی من: نامه‌های احمد شاملو و پسرش سامان

نویسندهاحمد شاملو

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک5ـ413ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۶

عنواندیوان شاه نعمت‌الله ولی (دو جلد)

نویسندهشاه نعمت‌الله ولی

ناشرفردوس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ532ـ320ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۱۶

عنوانرصد صبح: خوانش و نقد شعر جوان امروز

نویسنده محمد کاظم کاظمی

ناشرسورۀ مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۰ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک9_533_506_964_978

تعداد صفحات۳۲۶

عنوانزاغی

نویسندهتد هیوز

ناشرفنجان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ2ـ94912ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنواننقد ادبی مدرن و نظریه

نویسندهم.ا.ر حبیب

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ54ـ9940ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۳

عنوانزندگی در سایه اساطیر

نویسندهجوزف کمبل

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ81ـ6207ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنواندرس‌گفتارهای ادبیات جهان؛ از حماسۀ گیلگمش تا هزارتوهای بورخس

نویسندهگرنت ال‌.وات

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۸۸۰

شابک9ـ730ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۶۲

عنواندنانیر؛ سیر دینار در تاریخ پولی ایران

نویسندهمنصوره وثیق

ناشرستوده

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ10ـ5003ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانادوار تاریخ تصوّف (دو جلد)

نویسندهامین اوحدی، محمدهادی قندهاری

ناشردلیل ما

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ043ـ442ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۷۰+۵۷۵

عنوانجوشش و کوشش در شعر

نویسندهسیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2_825_363_964_978

تعداد صفحات۱۳۵

عنوانارمنیان ایران

نویسندهآندرانیک هوویان

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۸۴(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک2ـ007ـ363ـ964

تعداد صفحات۴۱۹+۸