پربازدید ها

۳۱۰۸ نتیجه

عنوانفرهنگ کوچک پارسی ـ بلوچی، بلوچی ـ پارسی

نویسندهغلامرضا آذرلی به کوشش منوچهر پیشوا

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ030ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۸

عنواننیچه

نویسندهاشتفان تسوایگ

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_058_213_964_978

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانتمرین مدارا: بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ و ...

نویسندهمحمد مختاری

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ067ـ404ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانلقمان حکیم (در فرهنگ و ادب ایران)

نویسندهحسین نوربخش

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ919ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانکلیات خواجه حسین ثنایی مشهدی (درگذشتۀ 996 هجری در لاهور) به همراه تعلیقات (دو جلد)

نویسندهخواجه حسین ثنایی مشهدی

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپقم

شابک3ـ874ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۶۳

عنواندربارۀ ترجمه: اندیشه در عمل

نویسندهپل ریکور

ناشرپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک36_27382_964_978

تعداد صفحات۷۸

عنوانپویایی نقد

نویسندهحسن قاضی مرادی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ029ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۰

عنوانبررسی زندگی و آثار کوشیار گیلی (ریاضی‌دان و منجم گیلانی)

نویسندهحسن‌علی حسن‌زاده

ناشرطاعتی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ69ـ6346ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۴

عنوانصفات وجهی در زبان فارسی

نویسندهنگین ایلخانی پور

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ254ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۰+۱۰

عنوانماتیکان فرهنگی؛ سی گفتار در فرهنگ و ادب

نویسندهپرویز اذکائی (سپیتمان)

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک2ـ71ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۱۶

عنوانادبیات کودک و کتاب‌های فرهنگ‌ساز؛ مقاله‌ها و مصاحبه‌های مصطفی رحماندوست شاعر، نویسنده و محقق ادبیات کودک و نوجوان

نویسندهمصطفی رحماندوست به کوشش حسین حداد

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک0ـ0258ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۱۰

عنوانشعر روس از ديروز تا امروز

نویسنده گاوریلا رامانویچ درژاوین، واسیلی آندریوسچ پوشکین و دیگران

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_317_380_964_978

تعداد صفحات۲۹۰

عنوانگیلانیان در دیار هند

نویسندهسیدعباس آزموده

ناشربلور

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ332ـ306ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانغریبه بزرگ: زندگی و آثار بهرام بیضایی

نویسندهمحمد عبدی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ004ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۴

عنوانقوم‌های کهن در قفقاز، ماورای قفقاز، بین النهرین و هلال حاصلخیز

نویسندهرقیه بهزادی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۶۵۰

شابک4_216_404_964_978

تعداد صفحات۵۴۴

عنواندربارۀ شعر (با نگاهی به فردوسی، نظامی، مولوی، حافظ، بیدل، معارف)

نویسندهاکبر جباری

ناشرپرسش

تاریخ چاپ۱۳۸۹ (چاپ دوم)

مکان چاپآبادان

تیراژ۲۲۰۰

شابک0ـ42ـ8687ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۸

عنوانمولانا و مدرسۀ عشق (تحقیقی مستقل و جامع از مسئلۀ عشق نزد مولانا)

نویسندهمهدی کمپانی زارع

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_50_5747_600_978

تعداد صفحات۷۰۰

عنوانشهر گمشده؛ بازخوانی زندگی و آثار غلامحسین ساعدی

نویسندهمحمدحسن حبیبی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابکـ897ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۸+۲۹۶