پربازدید ها

۳۴۵۶ نتیجه

عنواندیوان علامه حاج ملا اسمعیل فدائی کزازی

نویسندهاسمعیل فدائی کزازی

ناشرپیام سحر با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری حاج ملا اسماعیل فدائی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک9ـ1ـ94001ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۳۶

عنوانتا زمانی که .... (گزیده‌ای از داستان‌ها و نقدها)

نویسندههاینریش بل

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۴ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ465ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانبوطیقای گسست: سینمای اصغر فرهادی

نویسندهمازیار اسلامی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ678ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۵

عنوانرسالۀ کاتب کرمانی

نویسنده ناشناخته

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک9_793_405_964_978

تعداد صفحات۳۵۸

عنواناستاد ابراهیم پورداود و ایران‌شناسی

نویسندهبه کوشش هوشنگ عباسی

ناشرآوای کلار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک6ـ123ـ226ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۶

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ تاریخ بلعمی

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1ـ411ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۰

عنوانمنطق گفتگویی میخائیل باختین

نویسندهتزوتان تودوروف

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک6_353_305_964_978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانحافظ و مشاوره

نویسندهمحمود رخ‌بخش زمین

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۵۰۰

شابک9ـ216ـ192ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانضد حالات (مجموعه طنز)

نویسندهسعید بیابانکی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_195_191_964_978

تعداد صفحات۱۱۴

عنوانشیوه‌نامۀ نوشتار

نویسندهمحمود مهرآوران

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_73_8261_964_978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانصد سال عشق مجازی: مکتب و طرز واسوخت در شعر فارسی قرن دهم

نویسندهمحمود فتوحی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ810ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۸۰

عنوانآفاق عرفان ابن عربی: نگاهی کلی به زندگانی و آثار

نویسندهمحمود ارول قلیچ

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ776ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰+۳۲۴

عنوانبافتار و ساختار ادبیات قوم بختیاری

نویسندهسریا داودی حموله

ناشراریترین ـ کاکتوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک2ـ0ـ95909ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۰

عنوانمجموعه آثار منوچهر شفیانی (دفتر پنجم): سر کچل نسل امروز: یادداشت‌های مطبوعاتی منوچهر شفیانی

نویسندهمنوچهر شفیانی به کوشش محمد حیدری

ناشرتمتی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ8ـ96204ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانمنطق و نظریۀ ادبی در شعر فارسی

نویسندهرضا روشنی

ناشرداستان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_85_5614_600_978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ شاهنامۀ ابومنصوری

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک7ـ419ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۸

عنوانرسائل اخوان الصفا و خلان الوفا (دو جلد)؛ نسخه برگردان دست‌نویس شماره 2130 مجموعۀ فیض‌الله افندی، کتابخانۀ ملت (استانبول) کتابت 704 هـ.ق

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ147ـ203ـ600ـ978

عنوانگویش گیلکی رودسر (آواشناسی، صرف، نحو، واژه‌نامه)

نویسندهعفت امانی

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ129ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۶