پربازدید ها

۳۴۱۹ نتیجه

عنوانبررسی سیر تحول حالت‌های نیایش در ایران باستان

نویسندهمیلاد محسن زاده

ناشرآشیان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ12ـ7293ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانجوامع علم موسیقی از ریاضیات شفاء بوعلی سینا

نویسندهابن سینا

ناشربنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپهمدان

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ0ـ94658ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۶

عنوانپرسش‌های بوطیقای داستایفسکی

نویسندهمیخائیل باختین

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ675ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۰۴

عنوانحیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه

نویسندهسمیه توحیدلو

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ888ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۶۰

عنوانکاتاکالی با نگاهی به بنیان‌های نمایش در هند

نویسندههومن بابک

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ719ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۱۶

عنوانداستان‌سرایی فارسی در شبه قاره در دورۀ تیموریان

نویسندهطاهره صدیقی

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ۱۳۷۷

مکان چاپاسلام آباد

تعداد صفحات۳۳۰

عنوانشکوی الغریب همراه رسالۀ حقیقت مذهب

نویسندهعین القضات همدانی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک1_465_331_964_978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانآفاق فلسفه در سپهر فرهنگ: گفتگوی حامد زارع با رضا داوری اردکانی

نویسندهحامد زارع

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ216ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنوانبیان المحمود؛ تذکره‌ای در فن مشاعره (به سال 1240 هـ ق)

نویسندهمحمود میرزا قاجار

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک3ـ995ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۸

عنوانایران فرزند؛ خاطرات امیرشاپور زندنیا (ناسیونالیسم انقلابی از حزب سومکا تا ماجرای تیمور بختیار)

نویسندهبه کوشش کاوه بیات

ناشرنامک

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ36ـ6721ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانطنز و طنزینۀ هدایت

نویسندهمحمدعلی همایون کاتوزیان

ناشرپردیس دانش

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ128ـ300ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانیاد ایام: خاطراتی از سیاستمداران و هنرمندان

نویسندهبه کوشش محمدحسن طباطبایی

ناشرآبی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ74ـ5709ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۱۶

عنوانتذکرۀ بی‌نظیر

نویسندهمیرسیدعبدالوهاب افتخار دولت‌آبادی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_059_220_600_978

تعداد صفحات۲۴۴

عنوانمذهب ابن عربی؟!: تأملی در اعتقادات محیی‌الدین عربی

نویسندهعلامه سیدجعفر مرتضی عاملی

ناشردلیل ما

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپقم

تیراژ۱۵۰۰

شابک4ـ789ـ397ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۲

عنوانچرخ و نیلوفر: گزیده متن‌های بودایی در طی قرن‌ها

نویسندهع. پاشایی

ناشرنشر ادیان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ70ـ2908ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۲۴

عنوانزبان‌های خارجی در گذر تاریخ ایران (از آغاز تا امروز)

نویسندهمهدی دهمرده، امیر نعمتی لیمائی و سیده ریحانه حسینی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ794ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۸+۱۲

عنوانحکمت‌های ایرانیان باستان در منابع عربی

نویسندهوحید سبزیان‌پور، پیمان صالحی

ناشریار دانش

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک 8ـ08ـ7162ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۰۹

عنوانزندگی، آثار و اندیشه‌های تاریخ‌نگارانۀ دکتر عبدالهادی حائری

نویسندهحجت فلاح توتکار

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ14ـ7398ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۲