برچسب ها: گفتگوها

۲۲۵ نتیجه

عنواناندیشیدن با طنز؛ سیزده گفت‌وگو

نویسندهرؤیا صدر

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک2ـ453ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۷

عنوانماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی اوحدی، سال اول، شمارۀ اول، مهرماه 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طغرل طهماسبی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپمراغه

تعداد صفحات۱۹۱

عنوانخانه‌ای با شیروانی قرمز: گفتگو با عباس کیارستمی و آیدین آغداشلو

نویسندهمرجان صائبی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ109ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانمجلۀ بخارا، شمارۀ 115، دی 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۴۸۸

عنوانمانیفست خاموشان: تأملاتی دربارۀ نیما به میانجی افسانه

نویسندهامیر کمالی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک7ـ052ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۴

عنواندر ستایش تئاتر؛ آلن بدیو با نیکولا ترونگ

نویسندهنیکولا ترونگ

ناشردیبایه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ379ـ212ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانویراستار؛ کتاب دوم

نویسندهزیرنظر شورای ویراستاران با اجرای محمدمهدی مرزی

ناشرشرکت انتشارات فنی ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ797ـ389ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۹

عنوانحدیث دوست: هدیه دوستان به عبدالله کوثری

نویسندهجمعی از نویسندگان به خواستاری مرتضی هاشمی‌پور

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ358ـ223ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانچیزهایی هست که نمی‌دانی؛ زندگی و مصاحبه با 20 چهرۀ ادبی ـ هنری به انتخاب نشریۀ نیویورک‌تایمز

نویسندهگردآوری و ترجمه از: مینا حسین‌نژاد

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک0ـ444ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۴

عنوانماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش، سال سیزدهم، آبان 1395، شمارۀ 96

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی بهزاد روحی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

تعداد صفحات۳۴

عنوانفصلنامه فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی استارباد، پاییز 1395، سال دوم، شمارۀ 7

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی و صاحب‌امتیازی علی بایزیدی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپگرگان

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانفصلنامه تخصصی ادبیات فارسی کاغذ رنگی، سال نخست، شماره سوم، پاییز 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سعیده خجسته‌پور

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۱۰۸

عنوانماهنامه فرهنگ امروز، سال سوم، مهر 1395، شمارۀ 13

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی امیرابراهیم رسولی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۱۸۰

عنوانماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش، سال سیزدهم، مهر 1395، شمارۀ 95

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی بهزاد روحی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

تعداد صفحات۳۸

عنوانمکان‌های مارگریت دوراس؛ گفتگوی میشل پرت ـ مارگریت دوراس

نویسندهمیشل پرت

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ053ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۶

عنوانتالار قندریز: تجربه‌ای در عرضه اجتماعی هنر

نویسندهبه کوشش روئین پاکباز و حسن موریزی‌نژاد

ناشرحرفه هنرمند

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ50ـ5759ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانماهنامۀ شهر کتاب، سال دوم، مهر 1395، شمارۀ 12

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری حسین فراستخواه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانماهنامۀ علوم انسانی، هنر و ادبیات «هویت»، شمارۀ پنجم، شهریور ماه 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری جلال شمع‌سوزان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۲۳۲