برچسب ها: گفتگوها

۲۱۳ نتیجه

عنوانماهنامه فرهنگ امروز، سال سوم، مهر 1395، شمارۀ 13

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی امیرابراهیم رسولی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۱۸۰

عنوانماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش، سال سیزدهم، مهر 1395، شمارۀ 95

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی بهزاد روحی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

تعداد صفحات۳۸

عنوانمکان‌های مارگریت دوراس؛ گفتگوی میشل پرت ـ مارگریت دوراس

نویسندهمیشل پرت

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ053ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۶

عنوانتالار قندریز: تجربه‌ای در عرضه اجتماعی هنر

نویسندهبه کوشش روئین پاکباز و حسن موریزی‌نژاد

ناشرحرفه هنرمند

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ50ـ5759ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانماهنامۀ شهر کتاب، سال دوم، مهر 1395، شمارۀ 12

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری حسین فراستخواه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانماهنامۀ علوم انسانی، هنر و ادبیات «هویت»، شمارۀ پنجم، شهریور ماه 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری جلال شمع‌سوزان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانماهنامه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آزما، سال هفدهم، مهر 1395، شماره 119

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری هوشنگ اعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۸۶

عنوانفصلنامه تخصصی ادبیات فارسی کاغذ رنگی، سال نخست، شماره دوم، تابستان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سعیده خجسته‌پور

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانارمغان دوست: زندگی و شعر سیدعلی صالحی

نویسندهبه کوشش ایرج زبردست

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ806ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنواناندیشه‌های نو در رمان‌نویسی: فرایند آفرینشگری در گفتگو با نویسندگان امروز

نویسندهباربارا شوپ، مارگارت لاودنمن

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ463ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۸

عنواناندیشه‌هایی برای اکنون

نویسندهمحمدمنصور هاشمی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ706ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۲۵

عنوانخاطراتی هنوز سبز

نویسندهغلامرضا طباطبایی مجد

ناشرموغام

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ12ـ7697ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۹

عنوانتاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران: منصور اوجی

نویسندهگفتگو از عبدالرحمن مجاهدنقی

ناشرابتکار نو

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ21ـ6783ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۰

عنوانادبیات سیاه: گفتارهایی در سبک پلیسی ـ جنایی

نویسندهیاسمن منو

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک4ـ53ـ6732ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۸

عنواننوزده: نقد و گفتگو درباره نوزده رمان خارجی

نویسندهالهامه کاغذچی

ناشرآموت

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ99ـ6605ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانمرتضی نوریانی

نویسندهبه کوشش اسمعیل دمیرچی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ298ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۴

عنوانپنهان در آینه: گفتگو با ضیاء موحد

نویسندهمهدی مظفری ساوجی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک9ـ967ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۸

عنوانپرواز را به خاطر بسپار: نقد و تحلیل و گزیده اشعار فروغ فرخزاد

نویسندهبه اهتمام فریبا یوسفی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ445ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۳۲