برچسب ها: گفتگوها

۲۱۳ نتیجه

عنوانوِرنیشین؛ زندگی و آثار حسن خوشدل نوازنده، ترانه‌سرا، آهنگساز و خوانندۀ گیلانی

نویسندهبه کوشش امین حق‌ره

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ473ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۶

عنوانماهنامۀ شهر کتاب (ماهنامۀ ادبیات، هنرها، علم و فرهنگ)، سال دوم، شمارۀ 13، آبان و آذر 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری حسین فراستخواه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش، سال سیزدهم، دی 1395، شماره 98

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیر شهرام آزموده

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتالش

تعداد صفحات۳۰

عنواندوماهنامه فرهنگی، هنری و پژوهشی گیله‌وا (گیلان‌شناسی)، سال بیست و پنجم، مهر و آبان 1395، شماره 143

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری محمدتقی پوراحمد جکتاجی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تعداد صفحات۴۲

عنوانفصلنامه نقد کتاب ادبیات، سال دوم، شمارۀ 6، تابستان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری مصطفی موسوی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانماهنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آزما، سال هجدهم، دی ماه 1395، شمارۀ 120

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی ندا عابد

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۸۲

عنواناندیشیدن با طنز؛ سیزده گفت‌وگو

نویسندهرؤیا صدر

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک2ـ453ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۷

عنوانماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی اوحدی، سال اول، شمارۀ اول، مهرماه 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طغرل طهماسبی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپمراغه

تعداد صفحات۱۹۱

عنوانخانه‌ای با شیروانی قرمز: گفتگو با عباس کیارستمی و آیدین آغداشلو

نویسندهمرجان صائبی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ109ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانمجلۀ بخارا، شمارۀ 115، دی 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۴۸۸

عنوانمانیفست خاموشان: تأملاتی دربارۀ نیما به میانجی افسانه

نویسندهامیر کمالی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک7ـ052ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۴

عنواندر ستایش تئاتر؛ آلن بدیو با نیکولا ترونگ

نویسندهنیکولا ترونگ

ناشردیبایه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ379ـ212ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانویراستار؛ کتاب دوم

نویسندهزیرنظر شورای ویراستاران با اجرای محمدمهدی مرزی

ناشرشرکت انتشارات فنی ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ797ـ389ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۹

عنوانحدیث دوست: هدیه دوستان به عبدالله کوثری

نویسندهجمعی از نویسندگان به خواستاری مرتضی هاشمی‌پور

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ358ـ223ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانچیزهایی هست که نمی‌دانی؛ زندگی و مصاحبه با 20 چهرۀ ادبی ـ هنری به انتخاب نشریۀ نیویورک‌تایمز

نویسندهگردآوری و ترجمه از: مینا حسین‌نژاد

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک0ـ444ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۴

عنوانماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش، سال سیزدهم، آبان 1395، شمارۀ 96

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی بهزاد روحی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

تعداد صفحات۳۴

عنوانفصلنامه فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی استارباد، پاییز 1395، سال دوم، شمارۀ 7

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی و صاحب‌امتیازی علی بایزیدی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپگرگان

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانفصلنامه تخصصی ادبیات فارسی کاغذ رنگی، سال نخست، شماره سوم، پاییز 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سعیده خجسته‌پور

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۱۰۸