برچسب ها: گفتگوها

۲۲۵ نتیجه

عنواندیده و درون: یازده گفتگو دربارۀ عکس و عکاسی با اصحاب هنر، ادبیات و علوم انسانی 1375 ـ 1377

نویسندهبه اهتمام کورش ادیم

ناشرقو

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ044ـ156ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۵

عنوانفرزند هرات: ارج‌نامه نجیب مایل هروی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش علی اوجبی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ369ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۶۰

عنوانماهنامۀ فرهنگی، هنری کتابستان، سال اول، دی‌ماه 1395، شماره 4

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری اسماعیل جمشیدی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۹۸

عنواناز فرانکلین تا لاله‌زار؛ زندگینامۀ همایون صنعتی‌زاده

نویسندهسیروس علی‌نژاد

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ282ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنواندر بند ترفند؛ با گفتگوی درازدامن غلامرضا خاکی با سراینده

نویسندهمیرجلال‌الدین کزازی

ناشرفوژان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ39ـ7298ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانفصلنامه فرهنگی اجتماعی سخن سیاووشان، تابستان و پاییز 1395، شمارۀ 2

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سیدحسین مجتهدی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

تعداد صفحات۱۶۸

عنواندوازده به علاوۀ یک: گفتگو با ماریو بارگاس یوسا و دیگران

نویسندهسعید کمالی دهقان

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ242ـ353ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانبلا تار، زمان بعد

نویسندهژاک رانسیر

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ05ـ8405ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۸

عنوانمجلۀ فرهنگی و اجتماعی دیلمان، ویژۀ همایش نقش کسما در نهضت جنگل، آذر و دی‌ماه 1395، شمارۀ 5

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری مهدی بازرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۳۷۰

عنوانفلسفه و سیاست؛ مجموعه مقالات جواد طباطبایی

نویسندهجواد طباطبایی به گردآوری و تدوین حامد زارع

ناشرفلات

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ9ـ94801ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانیورکنامۀ نو: به پیوست گفتگوی درازدامن غلامرضا خاکی با سراینده

نویسندهمیرجلال‌الدین کزازی

ناشرفوژان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ7ـ7298ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۳

عنوانوِرنیشین؛ زندگی و آثار حسن خوشدل نوازنده، ترانه‌سرا، آهنگساز و خوانندۀ گیلانی

نویسندهبه کوشش امین حق‌ره

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ473ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۶

عنوانماهنامۀ شهر کتاب (ماهنامۀ ادبیات، هنرها، علم و فرهنگ)، سال دوم، شمارۀ 13، آبان و آذر 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری حسین فراستخواه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش، سال سیزدهم، دی 1395، شماره 98

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیر شهرام آزموده

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتالش

تعداد صفحات۳۰

عنواندوماهنامه فرهنگی، هنری و پژوهشی گیله‌وا (گیلان‌شناسی)، سال بیست و پنجم، مهر و آبان 1395، شماره 143

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری محمدتقی پوراحمد جکتاجی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تعداد صفحات۴۲

عنوانفصلنامه نقد کتاب ادبیات، سال دوم، شمارۀ 6، تابستان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری مصطفی موسوی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانماهنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آزما، سال هجدهم، دی ماه 1395، شمارۀ 120

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی ندا عابد

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۸۲