برچسب ها: کتاب‌شناسی

۱۸۵ نتیجه

عنوانفرهنگ سبک‌شناسی

نویسندهنینا نورگارد، بئاتریکس بوسه، روسیو مونتورو

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک4ـ376ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۲

عنوانغریبه بزرگ: زندگی و آثار بهرام بیضایی

نویسندهمحمد عبدی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ004ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۴

عنوانکتاب‌شناسی درست و غلط در زبان فارسی

نویسندهاحمد خندان

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک4ـ1ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۰+۱۱

عنوانکتاب‌شناسی سفرنامه‌ها و سیاحت‌نامه‌های خطی (فارسی، ترکی، عربی)

نویسندهیوسف بیگ‌باباپور، مسعود غلامیه

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ4ـ94613ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۷۸

عنواندر سرزمین عقاب سپید (یازده گفت‌وگو با ایران‌شناسان لهستانی)

نویسندهآیدین فرنگی

ناشرهزار کرمان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک4ـ11ـ5700ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانرساله در تعریف، تبیین و طبقه‌بندی قصه‌های عرفانی

نویسندهقاسم هاشمی‌نژاد

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک3ـ927ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۲+۶

عنواننشریات ویژه زنان در ایران معاصر

نویسندهصدیقه ببران

ناشرروشنگران و مطالعات زنان

تاریخ چاپ۱۳۹۴ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک0ـ66ـ6751ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۸

عنوانکتاب‌شناسی آثار روسی در ایران (فهرست‌وارۀ کتاب‌های روسی و ترجمه‌شده از زبان روسی)

نویسندهگروهی از محققان زیرنظر مجید غلامی جلیسه

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ293ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۲۰

عنوانفهرست تفصیلی گنجینه پژوهشی ولادیمیر مینورسکی

نویسندهبه کوشش گودرز رشتیانی، ناهید عبدالتاجدینی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ184ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۷۲

عنوانعرفان‌پژوهی: کتاب‌شناسی 400 پژوهش عرفانی معاصر

نویسندهمحمدرضا یوسفی با همکاری مرضیه سهامی احمد

ناشرمرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ534ـ195ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۴۰

عنوانشاعر تاریخ: یادگارنامه محمدابراهیم باستانی پاریزی

نویسندهجمعی از نویسندگان به خواستاری حمیده و حمید باستانی پاریزی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ712ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۴۰

عنوانرباعیات مؤمن یزدی به همراه چند غزل و قطعه

نویسندهمؤمن حسین بن باقی یزدی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ097ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۹+۸۰

عنوانره‌آورد مینورسکی

نویسندهگودرز رشتیانی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ939ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱+۴۰۰

عنوانخرد بر سر جان: نامگانۀ استاد دکتر احمدعلی رجایی بخارایی

نویسندهبه کوشش محمدجعفر یاحقی، محمدرضا راشدمحصل، سلمان ساکت

ناشرسخن با همکاری قطب علمی فردوسی شناسی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ581ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۴۸

عنوانارج‌نامه ذبیح الله صفا: نقد و بررسی آثار و جستارهای متن‌شناسی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش سیدعلی آل‌داوود

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ006ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲+۶۲۲

عنوانامیر پازواری: بومی‌سرای بزرگ مازندران

نویسندهروح الله مهدی پورعمرانی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ046ـ324ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانقصیدۀ بُرده (با شرح و معنی لغات و دو ترجمۀ منظوم)

نویسندهشرف‌الدین بوصیری

ناشرتکدرخت

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0ـ22ـ6646ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانمقالات تقی‌زاده (کتاب‌ها، مقدمه‌ها، نقدها، دانشمندان ـ ایران‌شناسان) ـ جلد سیزدهم

نویسندهسیدحسن تقی‌زاده به کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک3ـ650ـ315ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۱۲