برچسب ها: کتاب‌شناسی

۱۸۵ نتیجه

عنوانیادمان صمد

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش علی‌اشرف درویشیان

ناشرموغام

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتبریز

تیراژ۳۰۰۰

شابک1ـ06ـ7697ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۱۷

عنوانمجموعه اشعار شیرکوبی‌کس

نویسندهبه کوشش و ترجمۀ رضا کریم مجاور

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ146ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۲۰

عنوانیادنامۀ حسنعلی خان وزیری

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش محمدحسین حامدی

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ69ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانغربت خیس دریا؛ زندگی و شعر محمدعلی بهمنی

نویسندهسپیده یگانه

ناشرنسل آفتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ45ـ5847ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۷

عنوانکتاب‌شناسی انتقادی جامعه‌شناسی تشیع

نویسندهسارا شریعتی و دیگران

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ55ـ7763ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۲۶

عنوانبر خاکستر ققنوس؛ نگاهی به حیوان‌دوستی در آثار صادق چوبک

نویسندهمحمدرضا رهبریان

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک0ـ022ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۴+۱۶

عنوانحافظۀ روشن تاریخ؛ زندگی و آثار محمدرفیع ضیایی کاریکاتوریست تاریخ‌نگار

نویسندهسیدامیر سقراطی

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ75ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانبخارا، فروردین و اردیبهشت 1396، شماره 117

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۵۶۲

عنواندوماهنامۀ فرهنگی «کاروان مهر»، سال دوم، آذر و دی 1395، شمارۀ 11 و 12

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری فرزانه قوجلو

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۲۱۴

عنوانبدیع حکمت: چهل گفتار به یاد امیرمهدی بدیع و جُنگ بدیع‌الحکما

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش مهدی به‌خیال

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ899ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۷۶

عنوانفضولی: محیط، زندگی و شخصیت؛ حیات اجتماعی میانرودان در قرن دهم هجری

نویسندهعبدالقادر قاراخان

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ10ـ8273ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۳۰

عنوانافسانه شیراز همراه با 900 سال حکایت باغ ارم؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها

نویسندهرحمت‌الله فردسرهنگی

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ461ـ192ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانفهرست‌نامۀ کتاب‌شناسی‌های ایران

نویسندهایرج افشار به کوشش ایران‌ناز کاشیان

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ320ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۰

عنوانپرواز را به خاطر بسپار: نقد و تحلیل و گزیده اشعار فروغ فرخزاد

نویسندهبه اهتمام فریبا یوسفی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ445ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۳۲

عنوانآستانۀ تجدد در شرح «تنبیه الامة و تنزیه الملة»

نویسندهداود فیرحی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ449ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶+۶۱۱

عنواندرآمدی بر جامعه‌شناسی زبان

نویسندهرونالد وارداف

ناشربوی کاغذ

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ5ـ94555ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۶۲

عنوانراه ننوشته: با قاسم هاشمی‌نژاد دربارۀ کتاب‌هایش

نویسندهعلی‌اکبر شیروانی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک0ـ957ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۰

عنوانکتاب و کتاب‌شناسی در نوشته‌های حبیب یغمایی

نویسندهسیدعلی آل داود

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ161ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۸