برچسب ها: نشر علم

۸۶ نتیجه

عنواناخلاقیات شعوبی و روحیۀ علمی؛ روایتی تاریخی از رشد و افول علم تجربی در ایران قرن سوم تا پنجم هجری

نویسندهمحمدامین قانعی‌راد

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ593ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۰۵+۴۰

عنوانبومی‌سازی رئالیسم جادویی در ایران

نویسندهمحمد حنیف، محسن حنیف

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ583ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴۲+۱۶

عنوانرمان‌نویسی در وقت اضافه (دو جلد)

نویسندهمحسن سلیمانی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ468ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۷۰

عنوانبیانیۀ مکتب رمانتیک

نویسندهآین رند

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ38ـ8127ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۰

عنوانزنان نویسندۀ جنگ تحمیلی

نویسندهمحمدجواد جزینی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ510ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۲+۸

عنوانتاروپود فرهنگ؛ درآمدی بر نظریۀ نشانه‌شناختی یوری لوتمان

نویسندهالکسی سِمِنِنگو

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ990ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶+۲۰۴

عنوانعلم و آزادی؛ مجموعه مقالات میرزا ابوالحسن‌خان فروغی

نویسندهابوالحسن فروغی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ837ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۵

عنواناستعاره

نویسندهکورش صفوی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ346ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۳

عنوانکتاب‌های ممنوع؛ سرگذشت رمان‌های ممنوع شده به دلایل سیاسی در امریکا و جهان

نویسندهنیکولاس جی کارولایدز

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ389ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۵۹

عنواناستعاره‌هایی که باور داریم

نویسندهجرج لیکاف، مارک جانسون

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ237ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۱۸

عنوانتعبیر متن

نویسندهکورش صفوی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ338ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۵۷

عنواندلوز

نویسندهریدار دیو

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ273ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۰+۵

عنوانشاعران حوزۀ ادبی عراق؛ به‌گزیده‌ای از اشعار جمال‌الدین عبدالرزاق، کمال‌الدین اسماعیل، ظهیر فاریابی و انوری ابیوردی

نویسندهعباسعلی وفایی، یاسر دالوند

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ340ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۵۵

عنوانزین آتش نهفته؛ پژوهشی در ایهام‌های پنهان شعر حافظ

نویسندهیاسر دالوند

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ339ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۰