برچسب ها: مجموعه مقالات

۶۱۰ نتیجه

عنوانغزالی‌شناسی (گزیدۀ مقالات)

نویسندهگروه نویسندگان به اهتمام میثم کرمی

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۳۹۳ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0_003_244_964_978

تعداد صفحات۴۲۳

عنوانهمراه آن لحظه‌های گریزان / مقالات دربارۀ زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث (م.امید)

نویسندهگروه نویسندگان

ناشرزمستان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7_64_6200_964_978

تعداد صفحات۴۶۴

عنوانادبیات و جهان

نویسندهپاسکال کازانووا، فرانکو مورتی، آنتونیو خانجیدو

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 9_295_329_964_978

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانپژوهش‌هایی دربارۀ تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران

نویسندهبه کوشش شهرام زارع

ناشربصیرت

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_59_5492_600_978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانچشم‌اندازهای کلامی در باب خداوند و زیبایی

نویسندهجان میل بنک، گراهام وارد، ادیت ویشوگرود

ناشرمؤسسه متن

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_86_2986_964_978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانزبان و جامعه‌شناسی (مجموعه مقالات)

نویسندهمحمدرضا باطنی و دیگران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات

تاریخ چاپ۱۳۸۹(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8_447_422_964_978

تعداد صفحات۱۴۰

عنواننگاهی دیگر (مقالات و نقدها)

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۶۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

تعداد صفحات۲۷۲

عنوانچهل جستار: بازنگری در شاهنامه فردوسی، آیین‌ها، جشن‌های کهن ایران‌زمین، فرازهایی از تاریخ ایران باستان و ...

نویسندهصمد امیریان

ناشرطاق بستان

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپکرمانشاه

تیراژ۱۰۰۰

شابک2_124_510_964_978

تعداد صفحات۴۷۶

عنواننقد برتر (مجموعه مقالات برگزیدۀ هشتمین جشنوارۀ نقد کتاب)

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_100_222_600_978

تعداد صفحات۴۶۴

عنوانماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار در عرفان‌پژوهی)

نویسندهپرویز اذکائی

ناشرمادستان

تاریخ چاپ۱۳۸۱

مکان چاپهمدان

تیراژ۲۰۰۰

شابک6_2_93765_964

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانلحظه‌ها در شعر، شعر در لحظه‌ها (مقاله‌ها و نقدهایی دربارۀ شعر کودک)

نویسندهجعفر ابراهیمی (شاهد)

ناشرمؤسسه انجمن قلم ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک6_68_5535_600_978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانگفتارهای ایران‌شناسی

نویسندهبه اهتمام میثم کرمی

ناشرگستره

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_07_6069_600_978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانعقاب: کارنامه، نقد و تحلیل اشعار پرویز ناتل خانلری

نویسندهبه اهتمام میلاد عظیمی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک4_377_372_964_978

تعداد صفحات۴۶۷

عنوانشهربند گنجه (گزیدۀ مقاله‌ها و یادداشت‌های دکتر بهروز ثروتیان دربارۀ نظامی گنجه‌ای)

نویسندهعلیرضا قوجه‌زاده

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_04_5871_600_978

تعداد صفحات۴۶۰

عنوانروان‌شناسی زبان با تأکید بر زبان فارسی

نویسندهسیدمصطفی طباطبایی

ناشرلوح زرین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_041_172_600_978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانرستاخیز جان

نویسندهمرتضی آوینی

ناشرواحه

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ۸۵۰

شابک7_4_91768_600_978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانرسالۀ کاتب کرمانی

نویسنده ناشناخته

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک9_793_405_964_978

تعداد صفحات۳۵۸