برچسب ها: شرح شعر

۳۹ نتیجه

عنوانگنج روان حافظ: شرح واژه‌ها، ترکیبات و کنایات بر اساس نسخه قزوینی ـ غنی

نویسندهخسرو شافعی، حسین اسماعیلی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ63ـ5552ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۳۲

عنوانچندین هزار بیت بدیع بلند: نقد حال، گزیده آثار و شرح اشعار مسعود سعد سلمان

نویسندهمحمد مهیار

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک6ـ949ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۴

عنواناسرار عشق و مستی: تأملی بر سبک و ساختار غزل حافظ با تکیه بر بافت، لحن و خوشه‌های تداعی‌گر

نویسندهفرهاد طهماسبی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک7_176_224_964_978

تعداد صفحات۵۳۲+۱۸