برچسب ها: شاعران فارسی‌زبان

۴۳ نتیجه

عنوانمعیارهای اخلاقی در دیدگاه سعدی

نویسندهنائومی شیمیزو

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0ـ255ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۵+۱۴

عنواننظیره‌های غنایی منظوم: شامل هشت‌بهشت، جمشید و خورشید، همای و همایون، یوسف و زلیخا و فرهاد و شیرین

نویسندهسیدمرتضی میرهاشمی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک 7ـ097ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۲

عنوان نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب پارسی

نویسندهعباس ماهیار

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک 4ـ943ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۵۲

عنوانشعر فارسی در مرز هند

نویسندهسونیل شارما

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ1689ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۲

عنواندیوان اشعار فارسی مولانا حکیم ملامحمد فضولی بیاتلی

نویسندهحکیم ملامحمد فضولی

ناشریاران

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ65ـ8862ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۷۲

عنوانپرنیان هفت‌رنگ: تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیدۀ اشعار

نویسندهنصرالله امامی

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دهم)

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک7_63_5620_964_978

تعداد صفحات۲۴۶

عنوانبیدل‌شناسی

نویسندهغلام‌حسن مجددی

ناشرامیری

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپکابل

تیراژ۱۵۰۰

شابک6_1_8015_9936_978

تعداد صفحات۴۶۴