برچسب ها: شاعران فارسی‌زبان

۴۳ نتیجه

عنوانتاریخ شعر زنان: از آغاز تا سده هشتم هجری قمری (جلد اول)

نویسندهروح‌انگیز کراچی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ794ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۵۴

عنوانمثنوی ازهر و مزهر

نویسندهحکیم نزاری قهستانی

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ370ـ408ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۴۸

عنواندیوان امامی هروی

نویسندهعبدالله بن محمد امامی هروی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ099ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹+۲۶۰

عنوانتفکرات خیامی در شعر فارسی (از آغاز تا امروز)

نویسندهمحمد گودینی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ87ـ5330ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۲

عنواندیوان مولانا محمد بن حسام خوسفی

نویسندهمحمد بن حسام خوسفی

ناشرفکربکر

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک5ـ13ـ2860ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۱۰

عنواندیوان شاه نعمت‌الله ولی (دو جلد)

نویسندهشاه نعمت‌الله ولی

ناشرفردوس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ532ـ320ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۱۶

عنواندیوان امیری هروی

نویسندهجلال الدین یوسف امیری هروی

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ24ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۶

عنواننامه نامی: خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، وامق و عذرا، درج گهر

نویسندهمحمدصادق موسوی نامی اصفهانی

ناشرسخنوران

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ40ـ6150ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۳۳

عنوانآفاق و اسرار عزیز شب: گفت‌و‌گوهایی دربارۀ زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث

نویسندهمهدی مظفری ساوجی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ947ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۱۲

عنواندستم در دستم نه/ مجموعه اشعار منوچهر نیستانی

نویسندهبه اهتمام صالح سجادی، اصلاحات و اضافات تیرنگ نیستانی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ964ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۷۵

عنوانابن یمین فریومدی در گذرگاه شعر پارسی

نویسندهبه کوشش و انتخاب جعفر سید

ناشرآشنایی

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک9ـ60ـ7063ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانمرمر شعر: صور خیال در اشعار نادر نادرپور

نویسندهزینب کرمانی نژاد

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابکـ031ـ324ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانساقی‌نامه

نویسندهمیرزا ابوطالب فندرسکی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ83ـ 8036ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۲

عنوانعشق‌نامه

نویسندهعزالدین عطایی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ148ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانبه گزینۀ شعر عبدالرحمن مشفقی بخارایی شاعر و طنزپرداز قرن دهم

نویسندهبه کوشش سیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ822ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانادب‌نامه

نویسندهنزاری قهستانی به کوشش محمود رفیعی

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ293ـ408ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۴

عنوانبه‌گزینۀ شعر عرفی شیرازی: شاعر سبک هندی در آغاز دورۀ صفوی

نویسندهبه کوشش سیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ823ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۰

عنوانگذری بر اندیشه‌های دینی و هنری فردوسی

نویسندهموسی صباغیان

ناشرشکوفه یاس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ48ـ60ـ88ـ978

تعداد صفحات۲۱۸