برچسب ها: سفرنامه‌ها

۱۱۴ نتیجه

عنوانهمپای جهانگردان ایرانی: سفرنامه‌نویسی در ایران، بررسی سفرنامه‌های ایرانی

نویسندهمحمد شهری

ناشردستور

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپمشهد

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ67ـ5603ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۳۲

عنوانسفرنامۀ ریچارد گیبونز: سرکوب شاهزادگان و خوانین یاغی

نویسندهریچارد گیبونز

ناشرایرانشناسی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ87ـ2725ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانپنج سفرنامه: ژاپنی‌های دیدارکننده از ایران در دهه 1920 میلادی

نویسندهنوئی‌دا ئی‌شیرو و دیگران

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ33ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۰

عنوانکتاب‌شناسی سفرنامه‌ها و سیاحت‌نامه‌های خطی (فارسی، ترکی، عربی)

نویسندهیوسف بیگ‌باباپور، مسعود غلامیه

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ4ـ94613ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۷۸

عنوانخاطرات جهانگردان از ایران (دو جلد)

نویسندهمحمود حکیمی

ناشرآرون

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ307ـ231ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۷۸+۶۷۰

عنوانرساله لرستان و لرها: همراه با سفرنامه بارون دوید

نویسندهولادیمیر مینورسکی

ناشرارون

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ257ـ231ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۲

عنوانسفرنامۀ ناکامورا نایوکیچی (1320 هـ.ق/ 1902 ـ 1906 م): مسافر فقیر ژاپنی در ایران

نویسندهناکامورا نایوکیچی بازنوشتۀ اوشی‌کاوا شونرو

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ8ـ90079ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۸

عنوانسفرنامه ویلسون در جنوب غربی ایران

نویسندهآرنولد تالبوت ویلسون

ناشرشاپورخواست

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپخرم آباد

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ166ـ260ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۳۵

عنوانسفرنامۀ ما هُوان: شگفتی‌های راه ابریشم از چین تا ایران؛ از روی نسخۀ فنگ چئنگ چون

نویسندهجی.وی.جی میلز

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ070ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنواناوصاف قزوین در خاطرات، سفرنامه‌ها و منابع جغرافیای تاریخی (جلد اول)

نویسندهبه کوشش مهرزاد پرهیزکاری

ناشرمرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ21ـ5392ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۷

عنوانسفرنامه سوم مظفرالدین شاه به فرنگ

نویسندهبه کوشش محمدنادر نصیری مقدم

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ061ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۸

عنوانپنج سفرنامه یا سفر به اقلیم عشق

نویسندهبه کوشش سیدخلیل طاوسی

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم

شابک0ـ734ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۶۰

عنوانسفرنامه جنوب ایران

نویسندهبابن وهوسۀ فرانسوی

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک6ـ03ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۴

عنوانسفرنامۀ سوزوکی شین جوء سفر در فلات ایران (1323 هـ.ق) پیاده‌گردی راهب بودایی ژاپنی در شمال و شرق ایران به پیوست مقالۀ انتقادی دربارۀ نهضت مشروطه‌خواهی

نویسندهسوزوکی شین جوء

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ27ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۵

عنوانسفرنامۀ سدیدالسلطنۀ (التدقیق فی سیر الطریق)

نویسندهمحمدعلی سدیدالسلطنه

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ37ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۶۲+۷۴

عنوانسه سفرنامه: رابی بنیامین تطیلی، آنتونیو تنررو و میکل ممبره (از زمان سلطان سنجر و اوایل صفویه) با دو شرح دربارۀ سفرنامه‌های اسپانیولی، پرتغالی و ایتالیایی

نویسندهبه کوشش حسن جوادی، ویلم فلور

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ39ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۲

عنوانگیلان در سفرنامه‌ها و پژوهش‌نامه‌های ژاپنی

نویسندههاشم رجب‌زاده

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپرشت

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ309ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۶

عنوانیادگار شکوهی: مجموعه آثار میرزا حسن شکوهی از روشنفکران و مبارزان مشروطه در آذربایجان

نویسندهمیرزا حسن شکوهی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک 3ـ046ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۰