برچسب ها: دورۀ قاجاریه

۱۱۷ نتیجه

عنوانجامعه و بازار در عصر ناصری؛ با نگاهی به اوضاع اجتماعی و اقتصادی در عصر قاجار

نویسندهفیاض زاهد، هدی موسوی

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ19ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۹۲

عنوانروزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (از ربیع‌الاول 1310 تا جمادی الاول 1312 ق)

نویسندهناصرالدین شاه قاجار

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ82ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲+۸۲۱

عنوانحکومت کرمانشاهان؛ منتخبی از اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما (22ـ1331 ق) (دو جلد)

نویسندهبه کوشش منصوره اتحادیه (نظام‌مافی)، اعظم غفوری

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ13ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۶+۳۶۳

عنوانروزنامۀ خاطرات ناصر‌الدین شاه قاجار از رجب 1284 تا صفر 1287ق به انضمام سفرنامه‌های قم، لار، کجور و گیلان

نویسندهناصرالدین شاه قاجار

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ57ـ5942ـ600ـ977

تعداد صفحات۶۴۲

عنواندارالفنون

نویسندهناصر تکمیل‌همایون

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ425ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۴

عنوانبحرالجواهر فی علم الدفاتر

نویسندهعبدالوهاب بن محمد امین شهشهانی اصفهانی

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ20ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۱

عنوانبمبئی رقصِ الوان است؛ بمبئی به روایت مسافران دورۀ قاجار

نویسندهبه کوشش علی‌اکبر شیروانی

ناشراطراف

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ7ـ98019ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۰

عنوانادبیات ایران در دورۀ قاجار (نثر)

نویسندهمهوش واحددوست

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ1172ـ12ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۱۶

عنوانواحۀ مرو؛ ماجراهای مسافرت به مناطق روسی حاشیۀ شرقی دریای خزر در سال‌های 1879 ـ1881 میلادی و پنج ماه اقامت در میان ترکمن‌های تکۀ مرو

نویسندهادموند ادنوان

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ425ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۳۲

عنوانتاریخ معاصر مشهد به روایت محمداحتشام کاویانیان: از انقلاب مشروطیت تا سال 1340 شمسی

نویسندهمحمداحتشام کاویانیان

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ422ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۰

عنوانگذر از ایران با لباس مبدل و یادداشت‌های شورش هندوستان (سفرنامه کلنل استوارت)

نویسندهکلنل چارلز ادوارد استوارت

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ420ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۶

عنوانشاه و جناب آقا؛ مکاتبات ناصرالدین‌شاه و میرزایوسف مستوفی‌الممالک

نویسندهبه کوشش حوریه سعیدی

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ72ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانمحتشم‌السلطنه؛ زندگی‌نامه سیاسی حسن اسفندیاری (جلد اول)

نویسندهمنصوره اتحادیه (نظام‌مافی)

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ08ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۹۴

عنوانسن‌پترزبورگ موزیکانچی دارد؛ سن‌پترزبورگ به روایت مسافران دورۀ قاجار

نویسندهعلی‌اکبر شیروانی

ناشراطراف

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ2ـ96884ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۲

عنواناصفهان عصر ظل‌السلطان؛ یادداشت‌های روزانۀ اصفهان و دربار ظل‌السلطان (1302ـ1301ق)

نویسندهبه کوشش اکبر شریف‌زاده و علیرضا نیک‌نژاد

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ04ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۴

عنوانسفرنامۀ مسافر مجهول؛ شرح حال سید شرفه در وقایع مشروطۀ فارس

نویسندهسیدمحمد شرفه

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ270ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۰

عنوانخاطرات مهاجرت؛ از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتۀ ملّیون برلن

نویسندهعبدالحسین شیبانی (وحیدالملک)

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک6ـ7ـ8514ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۸۲

عنوانسفرنامۀ بابوشکین؛ هیئت سیاسی یفیم آدریانوویچ بابوشکین در ایران (برگی ارزشمند و منتشرنشده از تاریخ دیپلماسی شوروی سابق)

نویسندهم. و. پاپوف

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ31ـ8273ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۱