برچسب ها: تصوف

۸۵ نتیجه

عنوانحیات فکری غزالی؛ تصحیح، ترجمه و تحقیق و نقد رسالۀ المنقذ من الضلال

نویسندهمهدی کمپانی زارع

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1ـ33ـ5747ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۲

عنوانکهربای عشق: عرفان و تصوف در آینۀ آثار فیض کاشانی

نویسندهعلی اکبر چناری

ناشربنیاد پژوهش‌های اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ607ـ971ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانعهد الست

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک8ـ084ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۸

عنوانگزیدۀ تذکرة الاولیاء

نویسندهمقدمه، تصحیح و توضیحات محمد تفنگدار

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ74ـ6799ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۷۲

عنوانمفهوم حکمت در تصوف و عرفان اسلامی

نویسندهپروانه عروج‌نیا

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ891ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۶+۶

عنوانانگاره‌های گزافه (جستاری از فرایند غلو در فرهنگ عمومی)

نویسندهسیدکمال حاج سیدجوادی

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک5ـ043ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانگنج روز نیاز: گزیدۀ طبقات الصوفیۀ خواجه عبدالله انصاری

نویسندهبا گزینش و توضیح محمدسرور مولایی

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک2ـ078ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۴۹

عنوانبوی دل‌خوشی: گزیدۀ اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید

نویسندهانتخاب و توضیح محسن بابایی

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک1_062_165_964_978

تعداد صفحات۱۶۵

عنواناصحاب معرفت: تلخیص و بازنویسی محبوب القلوب اثر قطب‌الدین محمد اشکوری

نویسندهبه کوشش علی اوجبی

ناشراهل قلم

تاریخ چاپ۱۳۸۴(چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_16_8084_964

تعداد صفحات۱۳۹

عنوانآشنایی با مبانی عرفان و تصوف (مکتب‌ها، سلسله‌ها و بزرگان عرفان اسلامی)

نویسندهخیرالله محمودی

ناشرآییژ

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_281_970_964_978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانسیدحیدر آملی: شرح احوال، آثار و آراء و جهان‌شناسی

نویسندههانری کربن

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک6_07_5231_600_978

تعداد صفحات۲۰۲+۱۰

عنواندرآمدی به تصوف

نویسندهویلیام چیتیک

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۳۸۸ (چاپ دوم)

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰۰

شابک 3_41_8090_964_978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانشکوی الغریب همراه رسالۀ حقیقت مذهب

نویسندهعین القضات همدانی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک1_465_331_964_978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانفتوت‌نامه‌ها و رسائل خاکساریه (سی رساله)

نویسندهناشناس

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۸۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_185_426_964

تعداد صفحات۳۸۰+۸۰

عنواناحوال و آثار عین القضات

نویسندهرحیم فرمنش

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک7_489_331_964_978

تعداد صفحات۴۱۶

عنوانمجمع الرسائل: 108 رساله از رئیس السلطنه و اب الطائفه و سید الطریقه القطب الازلی والعالم العلی ابن عبدالله حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی (دو جلد)

نویسندهشاه نعمت الله ولی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_582_224_964_978

تعداد صفحات۱۴۹۸

عنواندرد طلب: احوال و آراء شیخ صفی‌الدین اردبیلی

نویسندهغلامرضا طباطبایی مجد

ناشرآیدین، یانار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک7_22_5871_600_978

تعداد صفحات۲۴۶