برچسب ها: ایران‌شناسی

۲۱ نتیجه

عنوانمقالات تقی‌زاده (نوشته‌های پژوهشی در قلمرو ایران‌شناسی) جلد پنجم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک8_642_315_964_978

تعداد صفحات۲۱۴

عنوانتاریخ تحولات ایران‌شناسی: پژوهشی در تاریخ فرهنگ ایران در دوران باستان

نویسندهمریم میراحمدی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_02_5911_600_978

عنوانآفرینش زیانکار در روایات ایرانی

نویسندهآرتور کریستنسن

ناشرشفق

تاریخ چاپ۱۳۵۵

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰