برچسب ها: اساطیر ایرانی

۲۳ نتیجه

عنوانمنوچهر و آرش کمانگیر

نویسندهفرحناز ابونیاعمران

ناشرشلفین

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپساری

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ001ـ100ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانتراژدی در اساطیر ایران و جهان

نویسندهآسیه ذبیح‌نیا عمران، منوچهر اکبری

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک6ـ641ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۰۰

عنوانداستان ایرانی بر بنیاد گفتارهای ایرانی: دفتر نخست: از آغاز تا خاموشی دماوند

نویسندهفریدون جنیدی

ناشرموسسه نشر بلخ

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7_81_6337_964_978

تعداد صفحات۶۲۰

عنوانزن در ایران باستان: بررسی فراز و فرود موقعیت زن در ایران باستان با تأکید بر دوران ساسانی

نویسندهفروغ علیزاده

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8_99_2995_964_978

تعداد صفحات۳۰۲

عنوانجشن‌ها و آیین‌های ایرانی

نویسندهحسام‌الدین مهدوی

ناشرنقد افکار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک4_166_228_964

تعداد صفحات۲۸۸