ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۷۳ نتیجه

عنوانگویش تودشک

نویسندههمادخت همایون

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ910ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۶+۱۵

عنوانمغولان و سرنوشت فرهنگی ایران؛ مجموعه تحقیقات تاریخی ـ فلسفی

نویسندهکریم مجتهدی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ909ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۵

عنوانفرائد: فرهنگ واژگان دشوار و نوادر قرآن کریم بر پایۀ ترجمه‌های کهن

نویسندهفرزاد جعفری

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ793ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۶۳

عنواناستعاره و تمثیل در کلمات قصار نهج‌البلاغه

نویسندهیدالله رفیعی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ822ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۲

عنوانبررسی و تحلیل علمی و ادبی امثال و حکم پارسی

نویسندهسیداحمد پارسا

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ727ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۲

عنوانسیبویه‌پژوهی؛ ترجمه و تحلیل شش باب نخست الکتاب

نویسندهالهه دفتری‌نژاد

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ868ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۹+۶

عنوانتحلیل شعر مهاجرت افغانستان

نویسندهگل‌نساء محمدی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ789ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۹

عنواندم مزن تا بشنوی زان آفتاب؛ جشن‌نامه استاد دکتر محمدتقی راشد محصل

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش مهدی علایی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک 5ـ804ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۵

عنوانفروردگ: گفتارهایی دربارۀ زبان‌ها و فرهنگ ایران

نویسندهمحمدتقی راشدمحصل به کوشش مهدی علائی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ593ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۳۷

عنوانتاریخ شعر زنان: از آغاز تا سده هشتم هجری قمری (جلد اول)

نویسندهروح‌انگیز کراچی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ794ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۵۴

عنوانروایت‌پژوهی در زمانی: سنجش روش‌های قصه‌گویی و داستان‌نویسی فارسی

نویسندهحسین صافی پیرلوجه

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ805ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۴

عنوانخلد برین: روضۀ پنجم از روضات هشت‌گانه

نویسندهمحمدیوسف واله اصفهانی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ500ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۲۰

عنوانرساله تاریخ اسدبیگ قزوینی

نویسندهاسدبیگ قزوینی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ620ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۱

عنوانآنّا آخماتِوا و مشرق‌زمین

نویسندهمرضیه یحیی‌پور

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ723ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۵۹

عنوانجلوه‌های مدارا در آثار سخنوران بزرگ فارسی: فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ

نویسندهاحمد کتابی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ708ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۸

عنواننگاهی دیگر: تأملاتی در مسائل ادبی و مطالعات میان‌رشته‌ای

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش احمد رضایی جمکرانی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ679ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۷

عنوانفتوت‌نامه‌ها و رسائل خاکساریه (سی رساله)

نویسندهناشناس

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۸۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_185_426_964

تعداد صفحات۳۸۰+۸۰

عنوانفرهنگ واژگان مترادف

نویسندهابوهلال عسکری

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4_546_426_964_978

تعداد صفحات۳۸۳