ناشر: طهوری

۲۶ نتیجه

عنوانانگار همین دیروز بود (هفت دهه خاطرات فرهنگی)

نویسندهرضا سرلک

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک9ـ54ـ6414ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانآیین‌های باران‌خواهی و آفتاب‌خواهی در فرهنگ عامه

نویسندهمصطفی خلعتبری لیماکی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ29ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۲

عنوانسفرنامۀ سوزوکی شین جوء سفر در فلات ایران (1323 هـ.ق) پیاده‌گردی راهب بودایی ژاپنی در شمال و شرق ایران به پیوست مقالۀ انتقادی دربارۀ نهضت مشروطه‌خواهی

نویسندهسوزوکی شین جوء

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ27ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۵

عنوانسارمات‌‌ها

نویسندهتادئوتس سولیمیرسکی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 8ـ13ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانبررسی باغ در شعر کلاسیک فارسی و بازتاب آن در نقاشی سنتی ایران (از قرن چهارم هـ.ق تا دورۀ بازگشت ادبی)

نویسندهآذر باقری

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ48ـ6414ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۵

عنوانسهراب، مرغ مهاجر

نویسندهپریدخت سپهری

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۸۹(چاپ نهم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک5_1_90079_964_978

تعداد صفحات۱۲۵

عنوانده گفتار دربارۀ زبان خوارزمی

نویسندهوالتر برونو هنینگ، دیوید نیل مکنزی، هلموت هومباخ، گراردو نیولی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک2_082_6414_964_978

تعداد صفحات۲۳۹

عنوانتاریخ تحولات ایران‌شناسی: پژوهشی در تاریخ فرهنگ ایران در دوران باستان

نویسندهمریم میراحمدی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_02_5911_600_978