ناشر: شیرازه کتاب ما

۲۴ نتیجه

عنوانتاریخ جنگل

نویسندهصادق مهرنوش به کوشش محمد کلهر

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ02ـ6843ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۳۰

عنوانهمدردان ناهمگون؛ یادداشت‌های روازنۀ امیرحسین خان سردار شجاع از سفر مهاجرت؛ محرم 1335 هـ.ق ـ ربیع‌الاول 1336 هـ.ق

نویسندهبه کوشش محسن میرزایی

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ73ـ8514ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانخاطرات مهاجرت؛ از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتۀ ملّیون برلن

نویسندهعبدالحسین شیبانی (وحیدالملک)

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک6ـ7ـ8514ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۸۲

عنوانجمعیت فرهنگ رشت 1310ـ1296 شمسی

نویسندهمحمدحسین خسروپناه

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ28ـ8514ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۱

عنوانپیکار در برلین: دورۀ روزنامۀ پیکار نشریۀ حزب کمونیست ایران

نویسندهرضا آذری شهرضایی

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۸۸۰

شابک9ـ2ـ96354ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانملت‌ها مهم‌اند؛ فرهنگ، تاریخ و رویای جهان‌وطنی

نویسندهکریگ کلهون

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۸۸۰

شابک8ـ13ـ8514ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۴