ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

۱۹ نتیجه

عنوانچهل و چهل‌سالگی: پژوهشی در اساطیر، ادیان آسمانی، باورهای عامیانه، پژشکی و ادبیات پارسی

نویسندهمحمد سیاسی

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3_32_5942_600_978

تعداد صفحات۲۱۵+۱۶