ناشر: ایلیا

۴۱ نتیجه

عنوانجشن‌نامۀ م. پ. جکتاجی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش رحیم چراغی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ533ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۵۶

عنوانضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات گیلکی

نویسندهابراهیم فخرایی بازخوانی و ویرایش رویا صفری

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ434ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۵

عنوانوِرنیشین؛ زندگی و آثار حسن خوشدل نوازنده، ترانه‌سرا، آهنگساز و خوانندۀ گیلانی

نویسندهبه کوشش امین حق‌ره

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ473ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۶

عنوانطرح انسان‌واره مشوش در آشوب صحنه مدرنیسم و سنت؛ پژوهشی در کاراکترشناسی آثار رادی بر اساس تقابل دو مفهوم سنت و مدرنیسم

نویسندهیوسف فخرایی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ471ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۸

عنوانزبان گیلکی؛ (گویش لاهیجان)؛ واژه‌نامه و پاره‌ای ویژگی‌های آوایی و ساخت‌واژه‌ای

نویسندهنادر جهانگیری

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ300ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۰

عنوانمسافر تاریخ: خاطرات عزیز طویلی

نویسندهگفت‌وگو و تدوین از میرعمادالدین فیاضی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ476ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۸

عنوانسایه؛ مجموعه آثار (داستان‌ها، نمایشنامه‌ها، نقدهای رمان و تئاتر، یادداشت‌ها و نامه‌ها)

نویسندهاحمد مسعودی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ333ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۸

عنوانتاریخ گیلان از آغاز تا پایان حکومت‌های محلی خان‌سالار

نویسندهناصر عظیمی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ406ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۳۰

عنوانبیخ گوشی: مجموعه یادداشت‌های طنز از گیلان سال‌های پایانی دوره قاجار

نویسندهبه کوشش محمد الهامی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپرشت

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ418ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۹

عنوانموسیقی گیلان

نویسندهحامد پورشعبان

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تیراژ۲۰۰۰

شابک3ـ437ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۶

عنوانمشاهیر گیلان

نویسندهابراهیم فخرائی؛ بازخوانی و ویرایش هادی میرزانژاد موحد

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ425ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۴

عنواناخبار مطبوعات گیلان در عصر قاجار (سه جلد)

نویسندهبه کوشش رضا نوزاد

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ456ـ190ـ964ـ978

عنوانفعل‌های گیلکی: بررسی تطبیقی و ریشه‌شناختی گونه‌های گویشی شرق گیلان

نویسندهنرجس بانو صبوری، بلقیس روشن

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ429ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۴

عنواناصلاحات و ضرب‌المثل‌ها (شرق گیلان)

نویسندهمحمدولی مظفری به کوشش مهرناز مظفری

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ224ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۸

عنوانرجال گیلان در عصر ناصری

نویسندههومن یوسفدهی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ350ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۳

عنوانرجال مشروطۀ گیلان

نویسندههومن یوسفدهی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپرشت

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ301ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۰

عنوانگیلان در سفرنامه‌ها و پژوهش‌نامه‌های ژاپنی

نویسندههاشم رجب‌زاده

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپرشت

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ309ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۶

عنوانسیر تاریخی عرفان و تصوف در گیلان

نویسندهعباس پناهی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپرشت

تیراژ۲۱۰۰

شابک3ـ297ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۲