نویسنده: یاسین قاسمی بجد

۲ نتیجه

عنوانخلیج فارس در آینۀ فرهنگ عامه

نویسندهیاسین قاسمی بجد

ناشرپل

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ460ـ233ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانداستان های خلیج فارس: حضور مشاهیر دنیای قدیم در سواحل و جزایر خلیج فارس

نویسندهیاسین قاسمی بجد

ناشرپل

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ454ـ233ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۸