نویسنده: گیزپه پالامبو

۱ نتیجه

عنواناصطلاحات کلیدی در مطالعات ترجمه

نویسندهگیزپه پالامبو

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6_539_119_600_978

تعداد صفحات۲۲۳