نویسنده: گلی ترقی

۱ نتیجه

عنوان12 داستان: داستان‌های برگزیده به انتخاب نویسنده

نویسندهگلی ترقی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک6ـ661ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۶