نویسنده: گروهی از نویسندگان به کوشش مسعود غلامیه، یوسف بیگ باباپور

۱ نتیجه

عنوانجستارهایی در میراث اسلامی (مجموعه مقالات، یادداشت‌ها، اسناد و متون، دفتر سوم ویژه‌نامۀ مراغه‌پژوهی)

نویسندهگروهی از نویسندگان به کوشش مسعود غلامیه، یوسف بیگ باباپور

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک5ـ026ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۴۰