نویسنده: گرترود جابز

۱ نتیجه

عنوانفرهنگ سمبل‌ها، اساطیر و فولکلور

نویسندهگرترود جابز

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۶۰۰

شابک9ـ102ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۶۸