نویسنده: کورت فلاش

۱ نتیجه

عنوانمایستر اکهارت: تولد عرفان آلمانی از روح فلسفۀ اسلامی

نویسندهکورت فلاش

ناشرشب قلم

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ0ـ98604ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۴